Kino

Denne bildevideoen er laget av Janka Berg og låten er det Roger Nysveen som har skrevet. Takker Janka for hjelpen!  En takk til Sven Olof Abrahamsson som stod for liveopptaket!