Kino

Denne bildevideoen er laget av Janka Berg og låten er det Roger Nysveen som har skrevet. Takker Janka for hjelpen! 🤭 En takk til Sven Olof Abrahamsson som stod for liveopptaket!